ACCESSIBILITAT

L’empresa Rústik Bar Restaurant s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://rustikmataro.com/ excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat:
  • Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022
  • Pot existir elements de capçalera incorrectament implementats, o l’ordre lògic dels quals no sigui el correcte – Requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions d’UNE-EN 301549:2022
  • Als formularis, hi pot haver camps que no se n’hagin facilitat l’emplenament a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022
  • Pot haver-hi elements el contrast dels quals no sigui suficient en algunes pàgines – Requisit 9.1.4.3 Contrast UNE-EN 301549:2020
  • Poden existir alguns enllaços la funció dels quals o objectiu no estiguin correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d’UNE-EN 301549:2020
  • La web no ofereix un sistema de navegació alternatiu al menú – Requisit número 9.2.4.5 Múltiples Vies d’UNE-EN 301549:2022
  • Poden existir encapçalaments que no siguin clars o breus, o que no haurien de ser encapçalats – Requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes d’UNE-EN 301549:2022
  • Pot haver-hi camps de formulari on la vostra etiqueta no sigui correcta o no existeixi – Requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta al nom d’UNE-EN 301549:2022 i requisit 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions d’UNE-EN 301549:2022
  • El formulari de compra no avisa que hi hagi camps incorrectes o sense emplenar – Requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors d’UNE-EN 301549:2020
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No és aplicable.
 • El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents organismes que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon 678 82 62 44 d’11 a 23 hores de dilluns a divendres.

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.